Crkva Velikomučenice Marine - Ognjena Marija

Crkva Velikomučenice Marine ili Ognjena Marija, se nalazi na 2 km od centra Sokobanje, u delu Gradašnica, koji je dobio ime po istoimenoj rečici. Ispod crkve se nalazi izvor za koji narod smatra da je sveti i lekovit.

Velikomučenica Marina je živela u vreme cara Dioklecijana (početak IV veka), ljutog gonitelja i ubice hrišćana. Njeni roditelji su bili neznabošci – pagani. Otac ju je omrzeo zbog njene vere u Hrista. Iako je imala samo 12 godina, carski namesnik Olinvrije poželi da mu ona bude žena. To ona odbi i ispovedi da je hrišćanka i zato je baciše na ljute muke. Svu ranjivu i krvavu baciše u tamnicu. Njoj se javi sam Gospod Isus Hristos i isceli joj sve rane. Zatim je baciše u oganj i u vodu potopiše a na kraju je i mačem posekoše. Danas se njene svete mošti čuvaju u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, a jedan deo u manastiru u Albaniji na Ohridskom jezeru.

Predpostavlja se da je na tom mestu bila jedina crkva u blizini Sokobanje u vreme Turaka, jer Turci nisu dozvoljavali upotrebu crkvenih zvona. U samoj banji je tada bilo 5 džamija. Pored današnje crkve je otkriven (odkopan) nadgrobni spomenik popadiji Petkani koji je i jedini svedok o postojanju crkve. Godina na spomeniku nije čitka, pa je po jednima on iz 1428. a po drugima iz 1628 godine. Svakako se za njega smatra da je i najstariji nadgrobni spomenik u Istočnoj Srbiji.

Današnja crkva je zidana slobodnim narodnim stilom bez poštovanja pravila i kanona za zidanje pravoslavnih crkvi pa dugo nije bila u sastavu SPC. U novije vreme je opština Soko Banja izvršila popravke koje su omogućile da se u njoj obavljaju bogosluženja.

Veliko narodno skupljanje je 30. juna kada se slavi  Sveta Velikomučenica Marina koju narod naziva i Ognjena Marija i veruje da je ona rođena sestra Sv. Iliji.

Inače, Sv. Ilija je starozavetni prorok koji je živeo mnogo vekova pre nje. Kako su ovi praznici kalendarski bliski, narod ih smatra za brata i sestru.

Lokacija

Crkva velikomučenice Marine – Ognjena Marija
naselje Gradašnica
Telefon: 066 8000580