Plac u centru Sokobanje sa dozvolom

Objekti sa kompletnom dokumentacijom i dozvolom za rekonstrukciju u postojećim gabaritima i volumenu.
Plac 136 m².
Prilaz iz ulice Alekse Markišića širine 1.20 m, celom dužinom zapadne granice parcele 5126/2.
Drugi prilaz je sa južne strane parcele, sadrži pešački, kolski prilaz i zelenu površinu.
Cena: 32.000 e.
Kontakt: Predrag Milenković  065 80 654 91

Od centra grada: 
100 m
Situacioni plan
Osnova stanbenog objekta
Fasade stambenog objekta
Pomoćni objekat
Okućnica

Lokacija

Plac 136 m² u centru
Alekse Markišića 23 a
Telefon: 065 80 65 491